سیستم ویبره خاک گیری و نوار کنترل

سیستم ویبره خاک گیری شامل یک ویبره به طول یک متر می باشد که وظیفه جدا کردن خاک و کمپوست همراه با قارچ را برعهده دارد.این سیتم مانه از رسیدن ضایعات به مرحله بعدی و مرحله پخت می شود.همچنین یک دوش آب جهت شستشو اولیه و یک نوار کنترل به طول دو متر تکمیل کننده سیستم خاک گیری می باشد.

نوار بازبینی که خروجی سورتر را به سمت اسلایسر هدایت میکند و در طول این مسیر هفت متری زمان لازم جهت کنترل نهایی به اپراتور می دهد.

جنس نوار از PVC ضد سایش آلمانی با عرض 55 سانتی متر میباشد.